Biomechanika kręgosłupa

 

Newton kontra kręgosłup .

 

Oczywiście zamieszczony podtytuł jest uproszczeniem, chociaż nie tak wielkim jak można było by przypuszczać .

W świecie  nauki już od ponad 300 lat znana i opowiadana  jest anegdota jak to Isaac Newton genialny angielski naukowiec siedząc  pod drzewem jabłoni, zainteresował się spadającymi jabłkami . Dzięki niemu wiemy, że jabłka spadają na ziemię dlatego, że działa na nie siła przyciągania ziemskiego której wartość wynosi to 9,81 N/m2 .

Stawiam więc tezę, której dowód przeprowadzę poniżej, że siła grawitacji ma zasadniczy wpływ  na prawidłową postawę człowieka i  działa  na kręgosłup poprzez jego ściskanie ,skręcanie i rozciąganie przyczyniając się do jego dysfunkcji  .

Prawidłowa  postawa

Prawidłowa postawa to nic innego jak stan równowagi ciała, w którym mięśnie pracują najbardziej ekonomicznie, a kręgi i krążki międzykręgowe (dyski)  są prawidłowo ułożone

w kolumnie kręgów i  prawidłowo obciążone . Za utrzymywanie człowieka w swobodnej postawie stojącej  odpowiadają  mięsnie poprzecznie prążkowane nazwane też z racji wykonywanej pracy  mięśniami antygrawitacyjnymi .

 

Mięsnie antygrawitacyjne i kąt przodo-pochylenia miednicy.

Mięsnie antygrawitacyjne dzielą się na dwie antagonistyczne grupy (przeciwstawne sobie), które odpowiadają za prawidłowy kąt przodo-pochylenia miednicy .

Jedna grupa mięśni  zwiększa kąt p.p miednicy a druga ten kąt zmniejsza  .

Mieśnie zmniejszające k.p.p miednicy  to : mięsnie brzucha, pośladkowe, tylne uda,  

Mięsnie zwiększające  k.p. p miednicy to:   prostownki grzbietu, czworoboczny lędźwi .

Kąt przodo-pochylenia miednicy jest to kąt zawarty  między dwoma liniami .

Pierwsza linia przechodzi przez punkty wyznaczone przez kolec biodrowy tylny górny

 i spojenie łonowe Druga linia biegnie równolegle do podłoża .

Jakiekolwiek  zachwianie rozkładu działania mięśni antygrawitacyjnych jest przyczyną naruszenia prawidłowej statyki kręgosłupa, co bezpośrednio przekłada się na  zwiększenie lub zmniejszenie kąta przodo-pochylenia miednicy . Zmiany w kącie  p.p powodują   powstanie takich uciążliwości kręgosłupowych jak dyskopatia i  kręgozmyk,  a te są przyczyną powstania ośrodków bólowych .

 

Funkcje kręgosłupa

 

Kręgosłup jako jeden z segmentów  budowy anatomicznej  człowieka spełnia na jego rzecz trzy podstawowe funkcje : podporową ,amortyzującą i kinetyczną  .

Funkcja podporowa -  odpowiada za utrzymanie  nas w pionowej postawie .

Funkcja amortyzująca –odpowiada za zmniejszenie obciążenia  na jakie narażony jest człowiek w związku z przyciąganiem ziemskim lub wykonywaną praca